Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАУчебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Код: 41987_CLM16
Категория: Неврология
Автор:Под редакцията на Екатерина Титянова
Издателство: "Св. Св. Кирил и Методий"
Година: 2015
Страници: 268

Цена: 60 лв.
ОПИСАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава първа 
Рефлексна дейност 
1. анатомични данни
2. видове рефлексна дейност. Класификация
3. Нормална рефлексна дейност
4. Нарушения на рефлексна дейност
Глава втора 
Сетивност

1. анатомични данни
2. Изследване на общата сетивност
3. Нарушения на общата сетивност. Сетивни симптоми и синдроми 
Глава трета 
Двигателна дейност 
1. Анатомични данни 
2. изследване на двигателна дейност
Глава четвърта 
Черепномозъчни нерви. Специализирана сетивносн 
1. Обонятлен нерв и обоятелна сетивност
2. Зрителен нерв и зрителна сетивност
3. Очедвигателни нерви
4. Тригеминален нерв
5. Лицев нерв
6. Вестибуло-кохлеарен нерв. Слухова и равновесна сетивност
7. Саудална групачерепномозъчни нерви
8. Вкусова сетивност 
9. Множествено увреждане на кранималните нерви 
Глава пета 
Периферна нервна система 
1. Анатомични данни 
2. Симптоми исиндроми на увреждане на периферната нервна система
Периферна нервна система 
Глава шеста 
Анатомия и физиология 
Автономна нервна система 

1. Анатомия и физиология 
2. Симптоми исиндроми на увреждане на автономна нервна система 
Глава седма 
Висши корови функции
 
1. Анатомични данни 
2. Изследване на висшите корови функции
3. Симптоми исиндроми на увреждане на висшите корови функции 
Глава осма 
Корови синдроми 
1. Челен (фронтален) дял
2. Теменен (париетален) дял 
3. Слепоочен (темпорален) дял 
4. Окципитален дял 
Глава девета
Общомозъчни синдроми
1. Менингиален синдром
2. Повишено вътречерепно налягане (интракраниална хипертензия) 
4. Нарушения на съзнанието 
Глава десета
Съзнание и неговите нарушения. Мозъчна смърт
1. Съзнание 
2. Мозъчна смърт 
Глава единадесета
Методи за изследване в неврологиятя
1. Клинично изследване
2. Ликворна диагностика
3. Невросонология
4. Клинична електроенцефалография
5. Клинична електромиография
6. Предизвикани (евокирани) потенциали 
7. изследване на автономна нервна система
8. Невропсихологични изследвания
9. Изследване на походката
10. Образна диагностика в неврологията 
Глава дванадесета
Неврорехабилитация
1. Теоритични основи
2. Оценка на функционалните нарушения
3. Методи за неврорехабилитация
4. Клинично приложение 
Литература
Показалец

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки