Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАХронични вирусни хепатити
Хронични вирусни хепатити
Код: 0220MEDVAP01
Категория: Инфекциозни болести
Автор: Николай Кръстев
Издателство: LaxBook
Година: 2011
Страници: 650

Цена: 30 лв.
ОПИСАНИЕ
Написването на монография "Хронични вирусни хепатити", след като през 2008г. се издаде ръководство по "Клинична хепатология" от същия автор, бе продиктувано от новостите по проблемите на вирусните хепатити и големият интерес на гастроентерологичната общност към тези заболявания. 

Бяха поставени следните основни задачи: мнбго по-задълбочено и всеобхватно да се разгледа проблемът на хроничните вирусни хепатити; да се запознаят гастроентероло-зите у нас с европейския консенсус от 2009г. за лечение на хроничния хепатит В; да се предоставят подробни данни за относително новото лечение у нас на хроничния хепатит В с различни нуклеозидни/нуклеотидни аналози; да се съобщят по-важни новости в етиологията, патогенезата и лечението на хроничния хепатит В, С и D; да се представят в детайли критериите за хистологична активност и фиброза при вирусните хепатити; да се направи подробна диференциална диагноза с останалите вирусни хепатити и другите чернодробни заболявания; да се обсъдят особеностите и различията на хепатоцелуларния карцином с хепатит В и хепатит С вирусна етиология; лекарят участващ в диагнозата и терапията на вирусните хепатити да намери отговор на всички важни практически въпроси, които възникват по време на диагностично-лечебния процес; да се съобщят в детайли нежеланите реакции от различните антивирусни медикаментии поведението при евентуалното им възникване; да се разгледат подробно главните аспекти свързани с ваксината и ваксинирането срещу хепатит В, да се съобщят някои особености в протичането и лечението на хроничните вирусни хепатити у нас, съобразени с Националния консенсус от 20 Юг. 

Авторът работи 30 години в областта на хепатологията (УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София и УМБАЛ иССвети Георги", Пловдив) и съвсем накратко споделя личния си опит, както и на други български автори. Монографията е онагледена с умерен брой, най-необ- ходими илюстрации. 

Почти всички съкращения в текста са утвърдени на английски език, като са пояснени на български /напр. "траен вирусологичен отговор" (SVR) - sustained virological response/. По този начин авторът счита, че читателят ще бъде подготвен и фамилиарен с тези термини и съкращения при изслушване презентации на известни чуждестранни хе- патолози. 

Книгописът е твърде обширен (общо над 600 автора) и е представен в общоприет и утвърден стил на цитиране и номериране по азбучен ред след всеки основен раздел, но някои нови и по-маловажни библиографски данни, предимно от 20 Юг. са цитирани допълнително и отчасти непълно в текста, което е нетратрандиционно и е типично за оралните презентации, но е по-коректно към авторите и читателя, отколкото да не бъдат цитирани. Написването на монографията отне повече от две години. Някои единични повторения в текста са направени умишлено с оглед връзката им с друг раздел на заболяването (напр. патогенеза и лечение; генотипове и терапия и т.н.) 

Възможно е ръководството да не е лишено от недостатъци, поради което всички градивни критични бележки ще бъдат приети с внимание и благодарност, макар че това е втората и най-вероятно последна монография на автора. 'The show (education) must go on." /"Шоуто (обучението) трябва да продължи"/. 

Ръководството е предназначено предимно за гастрое - нтеролози и специализанти в тази област, но също така за инфекционисти, педиатри и интернисти, както и за всички лекари, проявяващи интерес към вирусните хепатити. Изказвам благодарност на моите родители, учители, приятели, както и на рецензентите и спонсорите на монографията. 
От автора

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки