Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАЕндотелна дисфункция и коронарна болест
Ендотелна дисфункция и коронарна болест
Код: 91351_VAP_121
Категория: Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Автор: Петър Николов
Издателство: LaxBook
Фоормат: 14 х 21 см. 
ISBN: 978619189135
Година: 2019
Страници: 236

Цена: 19.20 лв.
ОПИСАНИЕ

Съдовият ендотел се разглежда, като ендокринен, паракринен и автокринен орган, свързан с поддържане на съдовата хомеостаза. Общоприето е схващането, че началото на атеросклеротичния процес започва с дисфункция на ендотела.

Ендотелът контролира балансираното освобождаване на различни вазоконстриктивни или вазодилатационни субстанции, регулира системите за коагулация и фибринолиза, както и отделя различни про- или противовъзпалителни медиатори, пролиферативни и антипролиферативни фактори. Пълното разбиране за ендотелна дисфункция включва генерализиран дефект на всички хомеостазни механизми свързани с функциите на ендотела.

Играейки важна роля за атеросклерозата, ендотелната дисфуннкция има отношение и към различните съдови локализации - коронарна, периферна, мозъчна.
Обект на монографичния труд е разкриването на сложните взаимодействия на ендотелната дисфункция и коронарната болест на сърцето. Имайки предвид, че исхемичната болест на сърцето има различни форми, то ендотелната дисфункция се преплита по различен начин с тях.

Монографията отделя голяма част за функциите на нормалния ендотел. От там се формулира сложното понятие и проявите на ендотелната дисфункция.
Специална част се отделя на начините за изследване на ендотелната дисфункция.

Сама по себе си тя може да засяга както големите артерии, така и микроциркулацията. Изследванията на ендотелната дисфункция на големите артерии имат предимството да установяват функционални и структурни промени в тях. Промените в микроциркулацията трудно се визуализират и предимно се определят техните функционални отклонения.

В клиничен аспект е от особена важност ла се на какво се дължи определи исхемията - големи епикардни съдове или микроциркулация. Опростено е да се отъждествява исхемията с коронарната стеноза или спазъм. В част от случаите промените в микроциркулацията могат да бъ¬дат водещи - микроваскуларна ангина, Такоцубо кардиомиопатия, “X” синдром, необстуктивни коронарни инциденти.

Често срещано и сложно е взаимодействието между макро и микро-васкуларната коронарна ендотелна дисфункция. Това взаимодействие е почти задължително при острите коронарни синдроми, процесите на дестабилизация и оклузия на коронарния съд, както и при последващата реканализация и инвазивни процедури.

Ендотелната дисфункция е не само начало на атеросклеротичния процес, но и съпътстващо явление в следващите етапи на атеросклерозата и настъпващите и усложнения. Тя има отношение в целия процес на сърдечно-съдовия континиум: от началното съдово увреждане, през оформянето на атеросклеротичната плака, настъпващите усложнения до терминалния стадий. В монографичния труд има стремеж да се определи нейното значение за разнообразните клинични прояви и усложнения на коронарната болест.

Специално внимание се отделя на възможността за повлияване на ендотелната дисфункция. Подробно се разглеждат немедикаментозните и медикаментозни средства за нейното повлияване.

Имайки предвид значението на ендотелната дисфункция за съдовото стареене и глобалното здраве се формулират факторите, които я предизвикват. Грижата за нормалното функциониране на ендотела минава през предотвратяване на рисковите фактори, здравословния начин на живот (диета, физическа активност), медикаментозната терапия.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки