Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАКоронарна хирургия
Коронарна хирургия
Код: 70367_VAP_123
Категория: Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Автор: доц. Заприн Въжев
Издателство: LaxBook
Формат: 22 х 30 см. 
ISBN: 978-619-237-036-7
Година: 2019
Страници: 208

Цена: 70.00 лв.
ОПИСАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Използвани съкращения

2. Анатомия на сърцето
-- Топографска анатомия на сърцето
-- Проекции на сърдечните граници върху предна гръдна стена
-- Артериална и венозна коронарна съдова система
-- Възбудно-проводна система на сърцето
-- Сърдечни кухини
-- Сърдечни клапи
-- Перикард
-- Анатомия и хистология на използваните графтове за байпас процедури
-- Анатомични структури с пряко отношение към кардиоваскуларната хирургична рактика

3. Ембрионално развитие на сърдечно-съдовата Система

4. Исхемична болест на сърцето
-- Етиология и рискови фактори
-- Патоанатомия и патофизиология
-- Класификация на исхемичната болест на сърцето
-- Клинична картина
-- Диагностика на исхемичната болест на сърцето
-- Лечение на ИБС
-- Индикация на оперативно лечение
-- Общи принципи на хирургичното лечение на и оперативна техника
-- Операции без използване на ЕКК
-- Предимствата на арериалните графтове
-- преживяемост

5. Екстракорпорална циркулация
-- Схема на кардиопулмонален байпас
-- Канюлация
-- Системни налягания и кръвен поток
-- Специални видове екстракорпорална циркулация

6. Оперативна миокардна реваскуларизация
-- Исторически преглед
-- Анатомия на коронарните артерии с оглед съвместимост на дължината
-- съвместимост на размера
-- Ендотелна функция и мускулен тонус
-- Биологични характеристики на венозните и артериалните графтове
-- Клинична класификация на артериалните графтове

7.Хирургични техники за отпрепариране на педикули и скелетонизиран артериален и венозен графт и извършване на байпас процедура

-- Отпрепариране на VENA SAPHENA MAGNA
-- Отпрепариране на вътрешната торакална артерия (ITA) като педикул
-- Отпрепариране на скелетонизирана вътрушна торкална артерия (ITA) 
-- Отпрепариране на дясна гастроепиплоична артерия (RGEA) като педикул
-- Отпрепариране на скелотонизирана дясна гастропелиполична артерия (RGEA)
-- Отпрепариране на радиална артерия (RA)
-- Артериални и венозни графтове - избор на оперативен метод според клиничната преценка и анализ на ангиографските и клинични резултати
-- Проходимост на вътрешната торакалнаартерия
-- Клинични резултати при използване на вътрешната торакална артерия (ITA)
-- Алтернативни артериални графтове
-- Артерия гастроепиплоика
-- Проходимост на д9ясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Клинични резултати при използване на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Радиална артерия (RA)
-- проходимост на радиална артерия (RA)
-- Клинични рлезултати при използване на радиалната артерия (RA)
-- Долна епигастрална артерия (ITA)
-- Клиничен избор на графтове
-- Описание на оперативната техника за отпрепариране  на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Описание на операвната техника за извършване отвора на диафрагмата
-- Описание на операвната техника за насочване на педикула на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Последователност и оперативна техника  при използване изцяло на артериални графтове

8. Оперативна техника на конвенционалния аорт-коронарен байпас

9. Обсъждане

10. Заключение

11. Бъдеще на миокардната реваскуларизация

12. Библиографи

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки