Абонирайте се за Информационен бюлетин
- Логопедия
- Дислексия
- Заекване
- Педагогика
- Аутизъм
- Физическо възпитание
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Предучилищна подготовка
- IQ test за деца
- Книги за общуване
- Лит. в помощ на учители
- Лит. в помощ на родители
- Детска психология
- Психология
- Психоанализа
- Психиатрия
- Популярна психология
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Най-продаваните
заглавия за родители
 
 
Дислексия - Ръководство за родители и учители
 
Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието   Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОССТИ
 
Диагностика на езиков дефицит при дислексия:   ДИАГНОСТИКА НА ЕЗИКОВ ДЕФИЦИТ ПРИ ДИСЛЕКСИЯ, ЧАСТ I & II
ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА   ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА-
ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСЛЕКСИЯ
Дислексия   ДИСЛЕКСИЯ
500 съвета от логопеда: Нарушения на речта.   500 СЪВЕТА ОТ ЛОГОПЕДА: НАРУШЕНИЯ НА РЕЧТА
Сборник с доклади от Международна Конференция “Четене и Дислексия”, Aлбена’ 2013   Сборник с доклади от Международна Конференция “Четене и Дислексия”, Aлбена’ 2013